Frank Van der Schueren

   frank.vanderschueren@advoring.be

Personalia

Licenciaat rechten K.U. Leuven.
Advocaat bij de balie te Brussel (Nederlandse Orde van Advocaten) sinds 1975.

Behandelde voorkeurmateries

 • Adviesverlening en procedure aan particulieren in personen- en familierecht, evenals in andere domeinen van het burgerlijk recht (o.a. medische aansprakelijkheid, huur, algemeen verbintenissenrecht).
 • Adviesverlening en procedure voor zowel kleine als (middel) grote bedrijven in diverse sectoren van het handels-en economisch recht en vennootschapsrecht.

Functies

 • Bestuurder NOAB-stichting.
 • Voorzitter van ethische comité van HH ziekenhuis Lier.
 • Bestuurder Solidariteitsfonds voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders VZW.
 • Bestuurder van de VZW Kleuter en- Basisschool Oppem Montessori.
 • Voormalig lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (1996-1999 en 2008-2011).
 • Voormalig lid van de Algemene Vergadering van de Vereniging van Vlaamse Balies (1998-2002).
 • Voormalig voorzitter van de commissie juridische bijstand van het Arrondissement Brussel-Nederlands (1998-2012).
 • Voormalig lid Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek.

Talenkennis

 • moedertaal Nederlands.
 • perfecte kennis van het Frans.
 • goede kennis van het Engels.
 • passieve kennis van het Duits.

Save

Home