Frank Van der Schueren

“Ik probeer altijd te vermijden dat mijn cliënten voor de rechter moeten verschijnen. Een met goede argumenten omkaderd betoog in onderhandelingen en bemiddelingen kan volgens mij in veel gevallen tot een oplossing leiden buiten de rechtbank om.

Een goede raad: een advocaat beter vroeg dan laat.”

 

Contact:

frank.vanderschueren@advoring.be

Personalia

Licenciaat rechten K.U. Leuven.
Advocaat bij de balie te Brussel (Nederlandse Orde van Advocaten) sinds 1975.

Voorkeurmateries

 • Adviesverlening en procedure aan particulieren in personen- en familierecht (vereffing-verdeling), evenals in andere domeinen van het burgerlijk recht (o.a., medische aansprakelijkheid, huur, algemeen verbintenissenrecht).
 • Adviesverlening en procedure voor zowel kleine als (middel) grote bedrijven in diverse sectoren van het handels-en economisch recht en vennootschapsrecht.

Functies

 • Gewezen voorzitter van ethische comité van HH ziekenhuis Lier.
 • Bestuurder van de VZW Kleuter en- Basisschool Oppem Montessori.
 • Gewezen lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (1996-1999 en 2008-2011).
 • Gewezen lid van de Algemene Vergadering van de Vereniging van Vlaamse Balies (1998-2002).
 • Gewezen voorzitter van de commissie juridische bijstand van het Arrondissement Brussel-Nederlands (1998-2012).
 • Gewezen lid Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek.
 • Assessor Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor Advocaten

Talenkennis

 • moedertaal Nederlands.
 • keurige kennis van het Frans.
 • goede kennis van het Engels.
 • passieve kennis van het Duits.

Save

Advoring - een advocatenkantoor met visie