Kathleen Vercraeye

kathleen.vercraeye@advoring.be

Personalia

Licenciaat in de Rechten K.U.Leuven 1986.
Geaggregeerde Hoger Onderwijs K.U.Leuven 1986.
Advocaat bij de balie te Brussel (Nederlandse Orde van Advocaten) sinds 1986.

Behandelde voorkeurmateries:

 • Handels-economisch recht: adviezen en procedures (in diverse domeinen van het handelsleven: luchtvaart, textiel, petroleum, ICT enz.)
 • Individueel en collectief arbeidsrecht: adviezen en procedures aan bedrijven i.v.m. collectief ontslag, arbeidsvoorwaarden, herstructureringen enz. evenals aan particuliere clienten.
 • Burgerlijk recht: vnl. contracten- en zakenrecht
 • Bewindvoering.

Functies

 • Lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (2016-2017).
 • Lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (2016-2017 en 2004-2005).
 • Docent stageschool bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (deontologie en communicatie).
 • Bestuurder Voorzorgskas voor Advocaten, Gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP.
 • Voormalig stafhouder bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (2014-2016).
 • Voormalig bestuurder Orde van de Vlaamse Balies (2005-2013).
 • Voormalig bestuurslid Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel (1993-1997).
 • Voormalig lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (1998-2002).
 • Docent beginselen van het recht + sociale wetgeving aan het HONIM instituut te Brussel van 1986 tot 1989.

Talenkennis

 • moedertaal Nederlands.
 • perfecte kennis van het Frans.
 • goede kennis van het Engels.
 • passieve kennis van het Duits.

Save

Home