Wettelijke informatie

Ondernemingsinformatie

De advocaten van Advoring hebben hun kantoor te
Sint -Amandsplein 1 A
1853 Grimbergen.

Het ondernemingsnummer en BTW-nummer van Frank Van der Schueren is 0851.290.707
Kathleen Vercraeye BV : Het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0762.472.062
Het ondernemingsnummer en BTW-nummer van Céline Altéa Lefèvre is 0840.020.691

Beroepsaansprakelijkheid

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor Advoring is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven bij AMLIN Europe N.V.. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Makelaar is Vanbreda Risk & Benefits.

Beroepsregels en gedragscodes

De Advoring-advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.

Informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u kantoor Advoring contacteren

via post op het adres:
Sint-Amandsplein 1a, 1853 Grimbergen

via fax op het nummer:
02 267 55 58

via e-mail op het adres:
frank.vanderschueren@advoring.be
kathleen.vercraeye@advoring.be
celine.lefevre@advoring.be

of via telefoon op het nummer:
02 267 20 20

 

 

Advoring - een advocatenkantoor met visie