Arbeids- en sociale-zekerheidsrecht


Arbeidsrecht

Individueel arbeidsrecht:

 • Pas afgestudeerd en reeds je eerste arbeidsovereenkomst ondertekend met verbintenis binnen de maand in dienst te treden. Twee weken nadien krijg je een interessantere job aangeboden, met een hoger loon. Je tekent een nieuwe arbeidsovereenkomst en laat aan de eerste werkgever weten dat je niet meer bij hem aan de slag zult gaan. Hij eist een schadevergoeding.
 • Je vond de job van je leven. Je nieuwe werkgever wenst dat je zo spoedig mogelijk in dienst treedt. Je neemt bijgevolg ontslag bij je huidige werkgever. Je werkgever wil je echter niet onmiddellijk laten vertrekken.
 • Je bedrijf wordt gereorganiseerd en vele werknemers zullen ontslagen worden. Je bent zwanger en deelt dit mee aan de werkgever, die je een week nadien ontslaat.
 • Tijdens de verlenging van een eerste periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, doch vooraleer je je werkgever kon verwittigen van je verlengde afwezigheid, word je ontslagen wegens ongewettige afwezigheid, op staande voet en zonder enige vergoeding.
 • Je bent 63, een nog altijd dynamische kaderbediende, hebt een riant salaris en een uitstekend extra-legaal pensioenplan. Zonder voorafgaande besprekingen ontslaat je werkgever je tegen betaling van een opzegvergoeding.
 • Je bent handelsreiziger en je werd door de politierechtbank veroordeeld wegens overdreven snelheid. Je werkgever wenst de boete die meer dan honderden euro’s bedraagt af te houden van je volgende maandloon.

Wat zijn je rechten ? Wat zijn je plichten ? Hoe kan je reageren ?
Op al deze vragen geven wij u een deskundig advies.

 • Uw gewezen commercieel directeur blijkt ondanks het niet-concurrentiebeding alsnog bij uw meest gevreesde concurrent in dienst te treden en uw cliënten actief te benaderen.
 • Hoe ontsla je oudere werknemers?
 • U wenst een beroep te doen als operationeel manager op de diensten van een invoegbedrijf. Welke overeenkomst sluit u met deze onderneming ?
 • U stelt vast dat een van uw werknemers zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Deze persoon is echter afgevaardigde voor de ondernemingsraad. Wanneer mag u hem ontslaan?
 • De interim-lasser heeft een verkeerd produkt gebruikt, een ontploffing veroorzaakt en hij is zwaar gewond.
 • In welke mate beïnvloedt het stock option-plan de ontslagvergoeding ?

Ook omtrent deze vragen staan wij u gaarne bij voor advies en/of geschillenregeling.

Collectief arbeidsrecht

 • Als personeelsmanager van een KMO hebt u de opdracht gekregen om binnen 2 maand 8 personeelsleden te ontslaan.
 • Hoeveel tijd mag een personeelsafgevaardigde besteden aan deze specifieke taak binnen de diensturen?
 • Er breekt een onaangekondigde staking uit. De toegang tot de fabriek wordt geblokkeerd.
 • Het arbeidsreglement is aan actualisering toe.

Herkent u deze situaties ? Ook hiervoor staan wij tot uw dienst.

Sociale zekerheid

Herkent u deze situaties?

 • U bent een feitelijk gescheiden vader. De kinderen zijn aan uw hoede toevertrouwd. Hun moeder oefent een omgangsrecht uit. Het kinderbijslagfonds weigert echter, ook na ettelijke brieven, de kinderbijslag aan u uit te betalen.
 • Een bedrijf biedt zijn diensten aan om de 100 ramen van uw onderneming op maandelijkse basis te komen reinigen.
  Hebt u eraan gedacht na te gaan of dit ruitenwassersbedrijf een registratie als aannemer heeft ?
 • U bent een werkloze en ongehuwde dame. Om kosten te besparen hebt u een deel van de woning waar u eigenaar van bent op basis van een mondelinge huurovereenkomst verhuurd aan een vriend. U hebt van de R.V.A., regionaal werkloosheidsbureau, een administratieve beslissing ontvangen waarin u wordt meegedeeld dat u slechts recht heeft op werkloosheidsuitkeringen als samenwonende en dat een gedeelte van de reeds uitbetaalde uitkeringen moet terugbetaald worden en u 16 weken wordt uitgesloten.

Wat kan u doen ?

 • U bent personeelsdirecteur in een grootwarenhuis. Een van de bediendes was het slachtoffer van een arbeidsongeval. De bediende knielde om goederen in een laag rek te schikken. Bij het rechtkomen heeft zij een scherpe pijn gevoeld in haar knie. Zij was een drietal weken arbeidsonbekwaam. De arbeidsongevallenverzekeraar betwist dat het om een arbeidsongeval gaat daar de ingeroepen plotse gebeurtenis een banale handeling zou zijn geweest. Heeft het zin dit standpunt te betwisten ?

Wij staan u ook in dit domein bij met advies, het zoeken naar oplossingen en bijstand in procedures.

Save

Save

Save