Wetgevende nieuwigheden die voor u van belang kunnen zijn

Nieuw vanaf 01.05.2018

Het Insolventierecht en faillissementsrecht is grondig hervormd

Dit betekent ondermeer dat vrije beroepen, VZW’s en maatschappen voortaan ook failliet kunnen worden verklaard. Een faillissementsdossier wordt voortaan volledig digitaal beheerd.

Nieuw vanaf 01 09.2018

Bevoegdheid vrederechter :

Voor geschillen tussen particulieren is de vrederechter voortaan bevoegd tot 5.000,00 € (voorheen 2.500,00 €)

Nieuw huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen. Wat kan voortaan?
Wat is het reservataire (voorbehouden) deel dat de kinderen voortaan erven?
Vraag tijdig advies aan uw advocaat.