Kathleen Vercraeye

“Hoewel ik graag pleit, probeer ik te vermijden dat mijn cliënten voor de rechter moeten verschijnen. Een goed en duidelijk contract is van groot belang.

Een goede raad: hoe eerder u een advocaat om advies vraagt, hoe beter hij of zij u kan helpen.”

Contact

kathleen.vercraeye@advoring.be

Personalia

Licenciaat in de Rechten K.U.Leuven
Geaggregeerde Hoger Onderwijs K.U.Leuven
Advocaat bij de Balie te Brussel (Nederlandse Orde van Advocaten)

Behandelde voorkeurmateries:

 • Handels-economisch recht: adviezen en procedures (in diverse domeinen van het handelsleven: luchtvaart, textiel, petroleum, ICT enz.)
 • Individueel en collectief arbeidsrecht: adviezen en procedures aan bedrijven i.v.m. collectief ontslag, arbeidsvoorwaarden, herstructureringen enz. evenals aan particuliere clienten
 • Burgerlijk recht: vnl. contracten- en zakenrecht
 • Bewindvoering

Functies

 • Voorzitter raad van bestuur Voorzorgskas voor Advocaten, Gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP (voorheen reeds bestuurder van deze Voorzorgskas)
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
 • Docent stageschool bij de Orde van Vlaamse Balies (deontologie en communicatie)
 • Plaatsvervangend vrederechter in het 1 ° kanton Anderlecht en 4 ° kanton Brussel
 • Bestuurder Orde van de Vlaamse Balies (2005-2013 en 2020-2023)
 • Lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (2004-2005 en 2016-2018)
 • Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (09/2014-09/2016).
 • Bestuurslid Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (1993-1997).
 • Lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (1998-2002 en in 2016-2017 als Pro Stafhouder)
 • Docent beginselen van het recht + sociale wetgeving aan het HONIM instituut te Brussel van 1986 tot 1989

Talenkennis

 • moedertaal Nederlands
 • perfecte kennis van het Frans
 • goede kennis van het Engels
 • passieve kennis van het Duits

Save