Wettelijke informatie

Ondernemingsinformatie

De advocaten van Advoring hebben hun kantoor te
Sint -Amandsplein 1a
1853 Grimbergen.

Frank Van der Schueren: het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0851.290.707
Kathleen Vercraeye BV: het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0762.472.062
Céline Altéa Lefèvre: het ondernemingsnummer en BTW-nummer is 0840.020.691
Matthias Asnot: het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0682.952.254

Beroepsaansprakelijkheid

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor Advoring is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven bij AMLIN Europe N.V.. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Makelaar is Vanbreda Risk & Benefits.

Beroepsregels en gedragscodes

De Advoring-advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies. Meer informatie leest u op: https://advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Deontologie/Codex-Deontologie.pdf

Informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u kantoor Advoring contacteren

via post op het adres:
Sint-Amandsplein 1a, 1853 Grimbergen

via fax op het nummer:
02 267 55 58

via e-mail op het adres:
frank.vanderschueren@advoring.be
kathleen.vercraeye@advoring.be
celine.lefevre@advoring.be
matthias.asnot@advoring.be

of via telefoon op het nummer:
02 267 20 20