Frank Van der Schueren

Ik probeer altijd te vermijden dat mijn cliënten voor de rechter moeten verschijnen. Is het toch nodig om naar de rechtbank te gaan, dan kan een met goede argumenten omkaderd betoog in onderhandelingen in veel gevallen tot een oplossing leiden.

Een goede raad: een advocaat beter vroeg dan laat.”

 

Contact:

frank.vanderschueren@advoring.be

Personalia

Licenciaat rechten K.U. Leuven.
Advocaat bij de Balie te Brussel (Nederlandse Orde van Advocaten).

Voorkeurmateries

 • Adviesverlening en procedure aan particulieren in personen- en familierecht (vereffing-verdeling), evenals in andere domeinen van het burgerlijk recht (o.a., medische aansprakelijkheid, huur, algemeen verbintenissenrecht).
 • Adviesverlening en procedure voor zowel kleine als (middel) grote bedrijven in diverse sectoren van het handels-en economisch recht en vennootschapsrecht.

Functies

 • Assessor Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor Advocaten.
 • Bestuurder van de VZW Kleuter en- Basisschool Oppem Montessori.
 • Lid van de Raad van Bestuur OVV Precura (1988-2020).
 • Gewezen voorzitter van ethische comité van HH ziekenhuis Lier.
 • Lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (1996-1999 en 2008-2011).
 • Lid van de Algemene Vergadering van de Vereniging van Vlaamse Balies (1998-2002).
 • Voorzitter van de commissie juridische bijstand van het Arrondissement Brussel-Nederlands (1998-2012).
 • Gewezen lid Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek.

Talenkennis

 • moedertaal Nederlands.
 • keurige kennis van het Frans.
 • goede kennis van het Engels.
 • passieve kennis van het Duits.

Save