Wetgevende nieuwigheden die voor u van belang kunnen zijn

Nieuw vanaf 01.05.2018 Het Insolventierecht en faillissementsrecht is grondig hervormd Dit betekent ondermeer dat vrije beroepen, VZW’s en maatschappen voortaan ook failliet kunnen worden verklaard. Een faillissementsdossier wordt voortaan volledig digitaal beheerd. Nieuw vanaf 01 09.2018 Bevoegdheid vrederechter : Voor geschillen tussen particulieren is de vrederechter voortaan bevoegd tot 5.000,00 € (voorheen 2.500,00 €) Nieuw … Lees meer