Invorderingen onbetaalde facturen

U kunt al heel wat discussie uitsluiten door gebruik te maken van duidelijke contractsvoorwaarden.

Bestel- en factuurvoorwaarden

U vermeldt deze contractsvoorwaarden dan op de voorzijde van het document (bestelbon en/of factuur) of op de achterzijde (met een duidelijke verwijzing op de voorzijde zoals: “Onze contractsvoorwaarden op de achterzijde maken deel uit van deze overeenkomst”).

Wanneer u met bestelbons werkt, vermeldt u in elk geval ook hierop uw voorwaarden. Voorwaarden die voor het eerst opduiken ter gelegenheid van de facturatie dreigen immers buiten toepassing gesteld te worden. Als u geen bestelbon opmaakt plaatst u de voorwaarden op de factuur. Bij gebreke aan tijdig protest zal de klant dan geacht worden de factuur en bijhorende voorwaarden te hebben aanvaard. Let wel: het bovenstaande is van toepassing in de contracten tussen handelaars. In contracten met consumenten (niet-handelaars) gelden andere regels. De uitgebreidheid ervan maakt het ons onmogelijk dit allemaal uiteen te zetten op deze site. Wenst u toch meer informatie hierover, aarzel niet ons te contacteren.

Ook voor het opstellen van voorwaarden tussen handelaars, doen wij het nodige door een redactie die is aangepast aan de noden van uw zaak.

Inning

Een volgehouden debiteurenbeheer werpt snel vruchten af: u bent niet de bank van uw klant; laat openstaande facturen dan ook geen jaren onaangeroerd, maar toon uw klant dat u uw zaken opvolgt. Als de vervaltermijn verstreken is, stuurt u een herinnering aan uw klant.
Om commerciële redenen doet u dit best nog niet aangetekend. Als daar evenwel geen betaling op volgt, schrijft u uw klant nogmaals aan, deze keer wel AANGETEKEND en ook met gewone post. Wordt hier nog geen gevolg aan gegeven, dan speelt u het dossier door aan uw advocaat, die verder zal instaan voor de inning. Hij zal hierbij tevens gebruik maken van uw contractsvoorwaarden, die nu hun nut zullen bewijzen en uw inningkosten mede kunnen dekken.

Protest

Ontvangt u een brief of factuur waarmee u het niet eens bent, aarzel dan niet om dit met een aangetekende brief te melden aan de afzender. Als u zelf handelaar bent heeft u trouwens de plicht om dit binnen korte termijn te doen, indien u uw rechten niet wil verliezen.
Voor een kordate reactie op onterechte aanspraken, zal uw advocaat gepast reageren.

Mijn schuldenaar is failliet

Bij faillissement wordt er een curator aangesteld, onder toezicht van een rechter-commissaris.
Van deze curator zal u een formulier voor aangifte van schuldvordering ontvangen. Daarin vermeldt u uw tegoeden (+ bewijsstukken) en tevens meldt u of uw schuldvordering bevoorrecht is of niet. Desgevallend bezorgt u deze documenten tijdig aan uw advocaat, die ze onverwijld zal aanvullen en ter griffie indienen. Bij snelle reactie vermijd u bovendien gerechts- en dagvaardingskosten.
Indien uit het faillissement geen terugbetaling kan bekomen worden, vraagt u een fiscaal attest aan de curator. Dit moet u in staat stellen om desgevallend de BTW te recupereren of uw schuldvordering af te boeken.

Wat is de kostprijs?

Vaak heet het dat de factuur slechts kleine bedragen omvat en dat de kosten snel de inzet overtreffen. Dit moet niet zo zijn. Goed uitgewerkte factuurvoorwaarden moeten u toestaan de kost tot een minimum te beperken.