Modelcontracten

Modelcontract met uw advocaat

Wij stellen u een modelcontract ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht.

Huur en handelshuur

 

Modelcontract bewindvoering

Personen die hun zaken niet meer kunnen beredderen: iedereen kent wel een voorbeeld uit zijn omgeving: demente bejaarden, mentaal gehandicapten, comateuze patiënten, maar ook zware alcoholisten en verslaafden, zelfs personen met een onweerstaanbare koopdrift.

Save